tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) są realizowane przez wykształconych tłumaczy, którzy mają uprawnienia Ministra Sprawiedliwości. Przy tłumaczeniach pisemnych każda strona tłumaczenia poświadczona jest pieczęcią, zawierającą imię i nazwisko tłumacza przysięgłego z adnotacją o języku, w zakresie którego ma on uprawnienia.

Tłumacz ma obowiązek umieścić na tłumaczonym dokumencie pozycję, pod którym jest ono odnotowane w repertorium, a także informację, czy tłumaczenie sporządzone zostało z oryginału, kopii czy też z odpisu. Tłumaczenia przysięgłe ustne odbywają się np. w instancjach sądowniczych. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Obowiązują go zasady określone w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego.

📎
Wycena tłumaczenia

Wycena będzie zależeć od ilości tekstu, zadanej tematyki, rodzaju dokumentu, języka oraz czasu realizacji tłumaczenia.
Tłumacz powinien mieć udostępniony do wglądu oryginalny dokument, który poświadcza pieczęcią.

Do wyceny stosuje się skan dokumentu.

Prosimy o wysłanie skanu (w kolorze) lub zdjęcia (w dobrej rozdzielczości) na adres biuro@slavic.pl, aby otrzymać wycenę tłumaczenia.

📞
Napisz lub zadzwoń

E-mail: biuro@slavic.pl

Tel.: 881 33 88 88